English | Türkçe
Bu sayfa aracılığıyla kullanıcı hesaplarıyla ilgili şifre işlemleri yapılabilir ve kurtarma e-posta adresi tanımlanabilir.

Yeni mezun kart başvurusu yapan kullanıcılarımız https://alumniaccount.metu.edu.tr/newuser/ adresindeki form aracılığıyla kullanıcı adı oluşturma işlemlerini başlatmalıdır.

ODTÜ Mezun Kullanıcı Adı Şifre ve Kurtarma E-Postası İşlemleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için https://faq.cc.metu.edu.tr/tr/sss/odtu-kullanici-kodu-sifre-ve-kurtarma-e-postasi-islemleri


GİRİŞKullanıcı adınız e-posta adresinizin @ işaretinden önceki kısmıdır.